Η Εταιρία

H εταιρία Μαλλιάρης & Υιοί Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 στην Θεσσαλονίκη από τον κ. Αντώνιο Μαλλιάρη και δραστηριοποιείται στον κλάδο του εξοπλισμού μαζικής εστίασης, αποτελώντας θυγατρική εταιρία της Α. Μαλλιάρης Α.Ε.Β.Ε. ...

Ποιότητα

Η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. έχει υιοθετήσει πέντε κριτήρια με τα οποία οι πελάτες αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών της...

Εγκαταστάσεις

Στην Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των Βαλκανίων, βρίσκεται και η έδρα της ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ανδρέα Παπανδρέου 253, 56532 Πολίχνη όπου υπάρχει εκθεσιακό χώρος 500 τ.μ2...

Ιστορικό

1967: Ίδρυση της “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ” και ενασχόληση στο κλάδο τεχνικών οικιακών και επαγγελματικών συσκευών...

Στρατηγική-Φιλοσοφία

Η στρατηγική διαφοροποίησης όπου επέλεξε η διοίκηση της ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. για να διαφοροποιηθεί από τις εταιρείες του κλάδου και να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα επιτυγχάνετε με την ορθή παροχή...