Το επίπεδο της ποιότητας της Α. Μαλλιάρης ΑΕΒΕ αποτελεί καθοριστικό συστατικό στην συνολική παροχή της υπηρεσίας βασισμένη σε πέντε βασικά κριτίρια:

Αξιοπιστία. Η ικανότητα να παρέχει την υποσχόμενη εξυπηρέτηση με ακρίβεια και σταθερότητα και σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ανταπόκριση. Η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών με ταχύτητα και ευελιξία για την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Εγγύηση. Η ικανότητα του προσωπικού εφοδιασμένο με γνώσεις και φερεγγυότητα.

Ταύτιση. Το ενδιαφέρον που δείχνει το προσωπικό και η κατανόηση για κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με δεξιότητες που αποτυπώνονται στην εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργούν θετικές εμπειρίες

Η Α. Μαλλιάρης ΑΕΒΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από το 2002 σε όλα της τα τμήματα. Τεχνολογικές πληροφορίες αλλά και νέα προϊόντα παρουσιάζονται με συνεχή ενημέρωση στο site της εταιρίας. Η παροχή εξυπηρέτησης πάνω από την αναμενόμενη αποτελεί για την Α. Μαλλιάρης ΑΕΒΕ παράγοντα διαφοροποίησης.

Τα μηχανήματα τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία μας φέρουν όλα σήμανση CE. Το εργοστάσιο παραγωγής της Electrolux είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 : 2000, ISO 14001, καθώς επίσης εισάγει για τις συσκευές της το Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης ISO 14001. Όλες οι μηχανές δοκιμάζονται λεπτομερώς πριν την παράδοση. Επιπλέον, στο εργοστάσιο της Electrolux εκτελείται ένας καινούργιος υπέρ-αυτόματος τελικός έλεγχος σε κάθε μηχάνημα ξεχωριστά.

Επίσης τα μηχανήματα έχουν και τις εγκρίσεις : EN60335-I, IPX5.