Η στρατηγική της Α. Μαλλιάρης ΑΕΒΕστοχεύει στην συνεχή τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων της με στόχο την υψηλή τεχνογνωσία για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και άριστων υπηρεσιών. Η φιλοσοφία της είναι να προσφέρει στους πελάτες της υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, υιοθετώντας λειτουργικές διαδικασίες που προσδίδουν αδιάκοπη και χωρίς προβλήματα λειτουργία στην επιχείρηση τους.Για εμάς η αγορά εξοπλισμού δεν αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας αλλά την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης που οδηγείται από αμοιβαίο ενδιαφέρον και κοινούς στόχους.